Курбон Хайити билан табриклаймиз

Хурматли касбдошлар!Хаммангизни Курбон Хайити билан табриклаймиз, узингизга соглик саломатлик,оилангизга тинчлик тотувлик тилаймиз,бегуборлик,дили софлик тарк этмасин.

Президентимизнинг 5 та мухим ташаббуслари

45-умумий урта таьлим мактабида Президентимизнинг 5 та мухим ташаббуслари асосида утказилаётган тугарак машгулотларидан лавхалар.

 

[…]